1. Pembantu Tadbir (P/O) Gred N19 4. Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam) Gred JA19
2. Pemandu Kenderaan Gred H11 5. Penolong Pegawai Tanah Gred NT29
3. Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S41 6. Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19


Sila masukkan nombor kad pengenalan tanpa '-':