Semakan ini adalah untuk jawatan

1. PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG41     2. PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM GRED S29
3. PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM GRED S19     4. PENOLONG PEGAWAI VETERINAR GRED G29
5. PENOLONG JURUUKUR BAHAN GRED JA29   6. PENOLONG PEGAWAI SENI BINA GRED JA29
7. JURUTEKNIK KOMPUTER GRED FT19   8. PEMBANTU KEMAHIRAN GRED H19
9. PENOLONG PEMELIHARA HUTAN GRED G29   10. PENGAWAS HUTAN GRED G19
11. PENGHANTAR NOTIS GRED N11   12. PEMBANTU AWAM GRED H11
13. PENOLONG PEGAWAI PERTANIAN GRED G29   14. PEMBANTU SYARIAH GRED LS19
15. PENGAWAS HUTAN GRED G19 (IKLAN BIL.3/2023) 16. PENGAWAL KESELAMATAN GRED KP11 *BAHARU*

Sila masukkan nombor kad pengenalan tanpa '-':